Detail předmětu

Teorie kovových a dřevěných konstrukcí

DO61 předmět zařazen v 8 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nD > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. Materiálové charakteristiky. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. Ideální a skutečná konstrukce. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.

Garant předmětu

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Prerekvizity

teorie pružnosti a plasticity

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.,2. Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí.
3. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce.
4. Materiálové charakteristiky.
5. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí.
6.,7. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce.
8.,9. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů.
10. Ideální a skutečná konstrukce.
11.,12. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů.
13. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.