Detail předmětu

Teorie drážního svršku

Akademický rok 2023/24

DNB018 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-K letní semestr 1. ročník

DPA-K letní semestr 1. ročník

DKC-K letní semestr 1. ročník

DKA-K letní semestr 1. ročník

Formou úvodních přednášek a seminářů jsou studenti seznamování s interakcí vozidlo - kolej, kolo - kolejnice, s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a výhybek a výhybkových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního svršku se zaměřením na téma disertační práce.

Osnova

1. Úvod a příprava studované literatury.
2.-6. Úvodní přednášky.
7.–10. Semináře na zadané téma.
11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.

Prerekvizity

Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic, výhybky a výhybkové konstrukce.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod a příprava studované literatury. 2.-6. Úvodní přednášky. 7.–10. Semináře na zadané téma. 11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.