Detail předmětu

Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhování

DMB019 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Obecný pohled na spolehlivost silničních sítí, systémů a konstrukcí, společné zásady a rozvedení spolehlivostního a pravděpodobnostního přístupu do řešení problémů ve výstavbě, zdokonalování, údržbě a opravách sítě pozemních komunikací. Prezentace výzkumů, které řeší nebo může řešit Ústav pozemních komunikací. Studenti z různých specializací prezentují přístup ke spolehlivosti v konstrukcích a systémech podle jejich témat doktorských prací. Hledání metologie použitelné pro disertační práce.

Garant předmětu

prof. Dr. Ing. Michal Varaus

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání základních informací o spolehlivosti konstrukcí vozovek a jejich navrhování. Na základě získaných informací a studiu odborné literatury je dalším z cílů zpracování samostatné seminární práce na zadané téma, včetně její prezentace. Student se taktéž seznámí s metodologií zpracování disertační práce.

Prerekvizity

stavební mechanika, navrhování konstrukcí, spolehlivost, fyzika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Hlavním cílem je definování spolehlivosti silničních sítí, systémů a konstrukcí a představení principů řešení problémů spolehlivostní přístupem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod a příprava literatury k prostudování, téma seminárních prací.
3.–5. Samostatné zpracování zadaného tématu.
6.–7. Společný rozbor zpracování jednotlivých prací.
8.–10. Prohloubení přístupu spolehlivosti a návrh metodologie disertačních prací.
11.–13. Prezentace prací, detailní diskuze.