Detail předmětu

Teorie betonových a zděných konstrukcí

Akademický rok 2022/23

DL61 předmět zařazen v 8 studijních plánech

D-K-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-K-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. Geometricky nelineární chování konstrukcí. Účinky deformačních zatížení. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. Modelování časově závislých jevů. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí -základové konstrukce, speciální konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Garant předmětu

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Cíl

Nelineární analýza a optimalizace návrhu betonových a zděných konstrukcí a jejich částí.
Modelování časově závislých jevů.
Moderní způsoby navrhování speciálních konstrukcí.

Osnova

1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí.
2.-3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání.
4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí.
5. Geometricky nelineární chování konstrukcí.
6. Účinky deformačních zatížení.
7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí.
8.-9. Modelování časově závislých jevů.
10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce.
11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb.
12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb.
13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Prerekvizity

stavební mechanika, navrhování betonových a zděných konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/256018

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí.
2.-3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání.
4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí.
5. Geometricky nelineární chování konstrukcí.
6. Účinky deformačních zatížení.
7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí.
8.-9. Modelování časově závislých jevů.
10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce.
11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb.
12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb.
13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.