Detail předmětu

Teorie betonových a zděných konstrukcí

DL61 předmět zařazen v 8 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nD > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. Geometricky nelineární chování konstrukcí. Účinky deformačních zatížení. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. Modelování časově závislých jevů. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí -základové konstrukce, speciální konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Garant předmětu

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Prerekvizity

stavební mechanika, navrhování betonových a zděných konstrukcí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Nelineární analýza a optimalizace návrhu betonových a zděných konstrukcí a jejich částí.
Modelování časově závislých jevů.
Moderní způsoby navrhování speciálních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí.
2.-3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání.
4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí.
5. Geometricky nelineární chování konstrukcí.
6. Účinky deformačních zatížení.
7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí.
8.-9. Modelování časově závislých jevů.
10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce.
11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb.
12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb.
13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.