Detail předmětu

Mikrostruktura stavebních látek

DJB045 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Krystalografie anorganických látek. Pórovitá struktura, druhy pórů, jejich význam. Vliv pórovitosti na fyzikální vlastnosti látek. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů. Koroze anorganických látek. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.

Garant předmětu

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá pokročilé znalosti v oblastech:
- Krystalografie anorganických látek
- Pórovitá struktura, druhy pórů, jejich význam na fyzikální vlastnosti látek.
- Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury.
- Fyzikální chemické metody stanovení mikrostruktury hmoty.

Prerekvizity

Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavu látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje:
- Vypracování a obhájení seminární práce v min. rozsahu 15 stran textu na zadané téma a při předání konkrétního druhu stavebního materiálu. Materiál je nutné identifikovat a popsat jeho miskrostrukturu, resp.míru degradace.
- Úspěšné vykonání ústní zkoušky z témat probíraných v rámci přednášek - rozprava.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit s krystalografií anorganických látek, důraz je kladen na významnost mikrostruktury pro vývoj nových materiálů, vysvětlení vlivu pórovitosti na fyzikální vlastnosti látek. Důraz je kladen zejména na využití základní přístrojové techniky pro stanovení mikrostruktury hmoty, včetně praktického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–3. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury.
4.–5. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty.
6. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie.
7.–8. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení.
9. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů.
10. Degradace anorganických látek.
11.–13. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.