Detail předmětu

Mikrostruktura stavebních látek

Akademický rok 2023/24

DJB045 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

Krystalografie anorganických látek. Pórovitá struktura, druhy pórů, jejich význam. Vliv pórovitosti na fyzikální vlastnosti látek. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů. Koroze anorganických látek. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit s krystalografií anorganických látek, důraz je kladen na významnost mikrostruktury pro vývoj nových materiálů, vysvětlení vlivu pórovitosti na fyzikální vlastnosti látek. Důraz je kladen zejména na využití základní přístrojové techniky pro stanovení mikrostruktury hmoty, včetně praktického řešení.

Osnova

1.–3. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury.
4.–5. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty.
6. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie.
7.–8. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení.
9. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů.
10. Degradace anorganických látek.
11.–13. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.

Prerekvizity

Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavu látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–3. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury. 4.–5. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty. 6. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie. 7.–8. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení. 9. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů. 10. Degradace anorganických látek. 11.–13. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.