Detail předmětu

Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí

Akademický rok 2022/23

DIB022 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKC-M zimní semestr 1. ročník

DPC-M zimní semestr 1. ročník

DKA-M zimní semestr 1. ročník

DPA-M zimní semestr 1. ročník

Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT)a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích.

Garant předmětu

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Cíl

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami destruktivní a nedestruktivní defektoskopie ve stavebnictví, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Osnova

1.–4.Zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT.
5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci.
9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.

Prerekvizity

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252825

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–4.Zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT.
5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci.
9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.