Detail předmětu

Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí

DIB022 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT)a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích.

Garant předmětu

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími nedestruktivními metodami zkoušení ve stavebnictví a to jak na železobetonových, tak na ocelových konstrukcích. Absolventi předmětu budou mít znalosti o využití těchto metod.

Prerekvizity

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami destruktivní a nedestruktivní defektoskopie ve stavebnictví, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–4.Zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT.
5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci.
9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.