Detail předmětu

Družicová geodézie

DEB063 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Základy družicové geodézie, geocentrické souřadnicové systémy a jejich pohyby, časové systémy, kalendář. Pohyb družice, nerušený pohyb, vliv gravitačního pole Země, zrychlení vyvolané Sluncem a Měsícem, tlak slunečního větru. Definice a realizace konvenčních inerciálních a terestrických systémů. Principy, metody a možnosti využití družicových měření v geodézii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie a družicové navigační systémy). Metody určování polohy a času, přesnost a možnosti využití. Struktura a metodika GNSS. Principy řešení ambiguit. Ionosférické a troposférické korekce. Přesnost metody. Optimalizace měřických a vyhodnocovacích postupů. Softwarové balíky LGO, TBC a BERNESE.

Garant předmětu

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání podrobnějších znalostí soudobých metod družicové geodézie, zejména z hledisek vývoje GNSS přístrojové techniky pro sběr dat a pokročilých metod jejich vyhodnocení. Výstupem studia je získání poznatků o aktuálním stavu teorie a praktických aplikací technologie GNSS.

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Základy geodetické astronomie. Princip družicového navigačního systému GPS a jeho základní geodetické aplikace. Principy zpracování GNSS dat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování zadaného projektu. Ústní zkouška.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základy družicové geodezie. Souřadnicové systémy. Časové systémy. Pohyb družice v gravitačním poli Země.
2. Inerciální a terestrické systémy, definice a realizace.
3. Družicové metody v geodezii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie, družicové navigační systémy).
4. Globální navigační satelitní systém. Principy řešení ambiguit. Inosférické a troposférické korekce. Přesnost.
5. Optimalizace observačních a vyhodnocovacích postupů.
6. GNSS výpočetní softwarové systémy SKI-Pro a Bernese.