Detail předmětu

Kartografie

DEB060 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Obsahem předmětu je aplikace metod programových prostředků pro potřeby kartografické vizualizace a geovizualizace. Geovizualizace představuje současný trend grafické interpretace prostorových dat a student se seznámí jak se základními pravidly kartografie, tak i se současnými trendy geovizualizací. Pozornost je věnována geovizualizaci ve webovém prostředí, mobilních telefonech, kartografické animaci a virtuální realitě.

Garant předmětu

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je soustředit soudobé znalosti do oblasti kartografické vizualizace zejména map velkých měřítek (konkrétně grafická a digitální forma katastrální mapy) a geovizualizace zejména ve webovém prostředí, na mobilních telefonech, kartografické animaci a virtuální realitě.

Prerekvizity

Kartografie a GIS na úrovni bakalářského a magisterského studia

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, samostudium, LMS Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Student zakončí předmět ústní zkouškou, během které prokáže orientaci v aktuálních tématech a obhájí zadaný praktický projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Modely sdělování kartografických informací
2. Kartografická vizualizace, geovizualizace a digitální kartografie
3. Programové prostředky pro digitální kartografii
4. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy
5. Pojetí a specifika digitálních map
6. Geovisualizace na internetu a mobilních telefonech
7. Webová kartografie
8. Digitální zdroje kartografických dat v ČR
9. Metadata počítačových map
10. Kvantitativní metody kartografii
11. 3D vizualizace
12. Dynamické mapy
13. Virtuální realita v kartografii