Detail předmětu

Kartografie

Akademický rok 2023/24

DEB060 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-GK letní semestr 1. ročník

DPA-GK letní semestr 1. ročník

DKC-GK letní semestr 1. ročník

DKA-GK letní semestr 1. ročník

Obsahem předmětu je aplikace metod programových prostředků pro potřeby kartografické vizualizace a geovizualizace. Geovizualizace představuje současný trend grafické interpretace prostorových dat a student se seznámí jak se základními pravidly kartografie, tak i se současnými trendy geovizualizací. Pozornost je věnována geovizualizaci ve webovém prostředí, mobilních telefonech, kartografické animaci a virtuální realitě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Modely sdělování kartografických informací
2. Kartografická vizualizace, geovizualizace a digitální kartografie
3. Programové prostředky pro digitální kartografii
4. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy
5. Pojetí a specifika digitálních map
6. Geovisualizace na internetu a mobilních telefonech
7. Webová kartografie
8. Digitální zdroje kartografických dat v ČR
9. Metadata počítačových map
10. Kvantitativní metody kartografii
11. 3D vizualizace
12. Dynamické mapy
13. Virtuální realita v kartografii

Prerekvizity

Kartografie a GIS na úrovni bakalářského a magisterského studia

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Modely sdělování kartografických informací 2. Kartografická vizualizace, geovizualizace a digitální kartografie 3. Programové prostředky pro digitální kartografii 4. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy 5. Pojetí a specifika digitálních map 6. Geovisualizace na internetu a mobilních telefonech 7. Webová kartografie 8. Digitální zdroje kartografických dat v ČR 9. Metadata počítačových map 10. Kvantitativní metody kartografii 11. 3D vizualizace 12. Dynamické mapy 13. Virtuální realita v kartografii