Detail předmětu

Fyzikální geodézie

DEB058 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Základy teorie gravitačního potenciálu. Gravitační potenciál obecného tělesa ve vnějším potenciálovém bodě. Sférické harmonické funkce a Legendreovy funkce. Poissonova a Laplaceova rovnice a některá její řešení. Pole odstředivé sílý rotující Země. Pole slapových sil. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál. Hladinové plochy tíhového potenciálu. Základy teorie výšek. Stokesovy parametry a jejich určování. Normální gravitační a tíhové pole hladinových sféroidů. Normální tíhové pole Země. Měření základních parametrů tíhového pole. Statistické metody fyzikální geodézie. Interpolace a extrapolace tíhových anomálií. Moderní metody určování tvaru Země. Základní stavba Země, slapové jevy, lokální a regionální geodynamika. Magnetické a tepelné pole Země. Praktické znalost aplikací fyzikální geodézie v globálním měřítku.

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je soustředit soudobé znalosti do oblasti moderních metod fyzikální geodézie, zejména praktických aplikací geopotenciálních modelů ve spojení s příslušnými matematickými funkcemi a geofyzikálními databázemi. Výstupem studia je praktická znalost aplikací fyzikální geodézie v globálním měřítku.

Prerekvizity

Základní principy geofyziky, astronomie a gravitační teorie na úrovni bakalářského a magisterského studia.

Korekvizity

Speciální kapitoly matematiky a fyziky, moderní družicová geodézie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány příslušným článkem Studijního a zkušebního řádu VUT, zejména přednáška, samostudium, konzultace, LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student bude navštěvovat přednášky a konzultace, předmět zakončí ústní zkouškou, během které prokáže dostatečné znalosti aplikace moderních metod fzyik8ln9 geod0yie v praxi a obhájí zadaný projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Teorie gravitačního potenciálu. Sférické harmonické funkce a Legendreovy funkce. Poissonova a Laplaceova rovnice a některá její řešení.
2. Pole odstředivé sílý rotující Země. Pole slapových sil. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál. Hladinové plochy tíhového potenciálu.
3. Teorie výšek. Stokesovy parametry a jejich určování. Normální gravitační a tíhové pole hladinových sféroidů.
4. Normální tíhové pole Země. Měření základních parametrů tíhového pole.
5. Moderní metody určování tvaru Země.
6. Slapové jevy, lokální a regionální geodynamika. Magnetické pole Země.
7. Praktické aplikace metod fyzikální geodézie.