Detail předmětu

Geodézie

DEB055 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza přesnosti výsledků měření. Analýza užívaných softwarových produktů pro všechny základní druhy geodetických prací.

Garant předmětu

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v některých vybraných oblastech geodézie. Vybraná témata by měla podnítit jejich zájem o probírané problematiky a ukázat jim principiálně správné a jednoduché metody jejich řešení. Jedná se o nadstavbová témata, nezahrnovaná do běžných kursů geodézie. Výběr témat bude záviset na tématickém zaměření zapsaných studentů.
V rámci předmětu se student naučí pracovat s odbornou literaturou a na jejím základě vytvářet vlastní odbornou práci.

Prerekvizity

Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii.
Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, samostudium, konzultace

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje seminární práci na zadané téma. Zkouška bude probíhat formou rozpravy nad seminární prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Harmonogram přednášek bude upraven dle tématického zaměření zapsaných studentů.
1.-6. Přednášeky (celkem 6 přednášek z níže uvedených):
- Obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Vzájemné provázání geometrických a fyzikálních měření.
- Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
- Korekce a redukce dat v geodézii (geometrických i fyzikálních)
- Automatizace geodetických měření a jejich zpracování.
- Integrované měřící systémy, problematika jejich vytváření.
- Principy třírozměrné geodezie.
- Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
- Určování přesnosti velmi přesných měření.
- Principy činnosti a metody testování elektronických geodetických přístrojů.
7. Zadání individuálního tématu semestrální práce.
8.-12. Konzultace
13. Odevzdání seminární práce v rozsahu cca 20 stran