Detail předmětu

Geodézie

Akademický rok 2023/24

DEB055 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-GK zimní semestr 1. ročník

DPA-GK zimní semestr 1. ročník

DKC-GK zimní semestr 1. ročník

DKA-GK zimní semestr 1. ročník

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza přesnosti výsledků měření. Analýza softwarových produktů pro  základní druhy geodetických prací.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů ve vybraných oblastech geodézie. Výber bude souviset s tématem disertační práce.

Znalosti

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v některých vybraných oblastech geodézie. Vybraná témata by měla podnítit jejich zájem o probírané problematiky a ukázat jim principiálně správné a jednoduché metody jejich řešení. Jedná se o nadstavbová témata, nezahrnovaná do běžných kursů geodézie. Výběr témat bude záviset na tématickém zaměření zapsaných studentů.
V rámci předmětu se student naučí pracovat s odbornou literaturou a na jejím základě vytvářet vlastní odbornou práci.

Osnova

Harmonogram přednášek bude upraven dle tématického zaměření zapsaných studentů.
1.-6. Přednášeky (celkem 6 přednášek z níže uvedených):
- Obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Vzájemné provázání geometrických a fyzikálních měření.
- Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
- Korekce a redukce dat v geodézii (geometrických i fyzikálních)
- Automatizace geodetických měření a jejich zpracování.
- Integrované měřící systémy, problematika jejich vytváření.
- Principy třírozměrné geodezie.
- Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
- Určování přesnosti velmi přesných měření.
- Principy činnosti a metody testování elektronických geodetických přístrojů.
7. Zadání individuálního tématu semestrální práce.
8.-12. Konzultace
13. Odevzdání seminární práce v rozsahu cca 20 stran

Prerekvizity

Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii.
Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

Harmonogram přednášek bude upraven dle tématického zaměření zapsaných studentů. 1.-6. Přednášeky (celkem 6 přednášek z níže uvedených): - Obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Vzájemné provázání geometrických a fyzikálních měření. - Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. - Korekce a redukce dat v geodézii (geometrických i fyzikálních) - Automatizace geodetických měření a jejich zpracování. - Integrované měřící systémy, problematika jejich vytváření. - Principy třírozměrné geodezie. - Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace. - Určování přesnosti velmi přesných měření. - Principy činnosti a metody testování elektronických geodetických přístrojů. 7. Zadání individuálního tématu semestrální práce. 8.-12. Konzultace 13. Odevzdání seminární práce v rozsahu cca 20 stran