Detail předmětu

Analýza měřických dat

Akademický rok 2023/24

DEB054 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-GK zimní semestr 1. ročník

DPA-GK zimní semestr 1. ročník

DKC-GK zimní semestr 1. ročník

DKA-GK zimní semestr 1. ročník

Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. Testování a analýza výsledků měření a vstupních hodnot do vyrovnání. Fyzikální a matematická korelace. Parciální a vícerozměrná korelace. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. Analýza mezních chyb. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. Kolokace. Kalmanův filtr. Robustní metody vyrovnání. Analýza kovariančních a váhových matic. Plánování experimentu a optimalizační metody. Zpracování návrhu metodiky a technologie analýzy souboru výsledků pro doktorskou práci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam.
2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání.
3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí.
4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání.
5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic.
6. Plánování experimentu a optimalizační metody.

Prerekvizity

Metody matematické a statistické analýzy. Přehled o základních metodách datové analýzy a vyrovnání.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. 2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání. 3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. 4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. 5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic. 6. Plánování experimentu a optimalizační metody.