Detail předmětu

Státní doktorská zkouška

DEA069 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinný zimní semestr 3. ročník 20 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinný zimní semestr 3. ročník 20 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinný zimní semestr 3. ročník 20 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinný zimní semestr 3. ročník 20 kreditů

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu oboru geodézie a kartografie s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem a výstupem předmětu je úspěšně absolvovaná státní doktorská zkouška.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie doplněné doktorským studiem.

Korekvizity

Stanoví školitel pro konkrétní téma DDP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány příslušným článkem Studijního a zkušebního řádu VUT, zejména LMS Moodle, konzultace, samostudium, prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

K získání zkoušky je nezbytné prokázat hluboké teoretické a praktické znalosti na úrovní Ph.D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

1.-13. týden: Teoretická a praktická příprava na státní zkoušku.