Detail předmětu

Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušování

Akademický rok 2023/24

DDB034 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-K letní semestr 1. ročník

DPA-K letní semestr 1. ročník

DKC-K letní semestr 1. ročník

DKA-K letní semestr 1. ročník

Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM, nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu.
Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace, crack band model, nelokální mechanika kontinua.
Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály.
Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny, rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu.
Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA a software SARA (stochastická lomová mechanika).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Znalost problematiky numerického modelování konstrukcí z kvazikřehkých materiálů (beton) po stránce teoretické.
Pochopení aspektů lokalizace přetvoření a vlivu velikosti.
Studenti získají představu o současných možnostech software.

Osnova

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů.
2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM.
3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu.
4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace.
5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua.
6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály.
7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model.
8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny.
9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu.
10. Základy mechaniky poškození.
11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA.
12. Stochastická lomová mechanika.
13. Prezentace modelování pomocí systému SARA.

Prerekvizity

Metoda konečných prvků, pružnost, plasticita, mechanika materiálu, numerické metody.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů. 2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM. 3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu. 4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace. 5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua. 6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály. 7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model. 8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny. 9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu. 10. Základy mechaniky poškození. 11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA. 12. Stochastická lomová mechanika. 13. Prezentace modelování pomocí systému SARA.