Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

Akademický rok 2022/23

DCB010 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKC-M letní semestr 1. ročník

DPC-M letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

Záladní pojmy termodynamiky.
Jedna látka v několika fázích.
Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech.
Fázová rozhraní a slínování.
Disperze pevných látek v kapalinách.
Difúze a transportní jevy.

Garant předmětu

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, tj. získá znalosti o využití teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemických jevů.

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky.
2. Termodynamická data.
3. Jedna látka v několika fázích.
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
6. Dvousložkové systémy.
7. Třísložkové systémy.
8. Čtyřsložkové systémy.
9. Fázová rozhraní a slínování.
10. Rozhraní tří fází.
11. Disperze pevných látek v kapalinách.
12. Difúze.
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.

Prerekvizity

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické univerzitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Univerzitních Přírodovědných fakultách.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254821

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky.
2. Termodynamická data.
3. Jedna látka v několika fázích.
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
6. Dvousložkové systémy.
7. Třísložkové systémy.
8. Čtyřsložkové systémy.
9. Fázová rozhraní a slínování.
10. Rozhraní tří fází.
11. Disperze pevných látek v kapalinách.
12. Difúze.
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.