Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

Akademický rok 2023/24

DCB010 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

Záladní pojmy termodynamiky.
Jedna látka v několika fázích.
Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech.
Fázová rozhraní a slínování.
Disperze pevných látek v kapalinách.
Difúze a transportní jevy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, tj. získá znalosti o využití teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemických jevů.

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky.
2. Termodynamická data.
3. Jedna látka v několika fázích.
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech.
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech.
6. Dvousložkové systémy.
7. Třísložkové systémy.
8. Čtyřsložkové systémy.
9. Fázová rozhraní a slínování.
10. Rozhraní tří fází.
11. Disperze pevných látek v kapalinách.
12. Difúze.
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.

Prerekvizity

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické univerzitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Univerzitních Přírodovědných fakultách.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky. 2. Termodynamická data. 3. Jedna látka v několika fázích. 4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech. 5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech. 6. Dvousložkové systémy. 7. Třísložkové systémy. 8. Čtyřsložkové systémy. 9. Fázová rozhraní a slínování. 10. Rozhraní tří fází. 11. Disperze pevných látek v kapalinách. 12. Difúze. 13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů.