Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

Akademický rok 2023/24

DC62 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / FMI letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / FMI letní semestr 1. ročník

Záladní pojmy termodynamiky
Jedna látka v několika fázích
Chemické rovnováhy v homogeních systémech
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech
Fázová rozhraní a slínování
Disperze pevných látek v kapalinách
Difúze a transportní jevy

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, tj. získá znalosti o využití teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemických jevů.

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky
2. Termodynamická data
3. Jedna látka v několika fázích
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
6. Dvousložkové systémy
7. Třísložkové systémy
8. Čtyřsložkové systémy
9. Fázová rozhraní a slínování
10. Rozhraní tří fází
11. Disperze pevných látek v kapalinách
12. Difúze
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů

Prerekvizity

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické universitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Universitních Přírodovědných fakultách

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky 2. Termodynamická data 3. Jedna látka v několika fázích 4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech 5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech 6. Dvousložkové systémy 7. Třísložkové systémy 8. Čtyřsložkové systémy 9. Fázová rozhraní a slínování 10. Rozhraní tří fází 11. Disperze pevných látek v kapalinách 12. Difúze 13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů