Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

Akademický rok 2023/24

DB62 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přnos tepla.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Znalosti

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Osnova

1.Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2.Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
3.Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4.Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální
podobnosti.
5.Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
6.Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
7.Přestup tepla při proudění teplonosného média.
8.Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9.Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
10.Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
11.Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12.Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
13.Kombinovaný přenos tepla.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Shrnutí základních pojmů z vedení tepla. 2.Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou. 3.Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní. 4.Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální podobnosti. 5.Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění. 6.Hydrodynamická a termokinetická podobnost. 7.Přestup tepla při proudění teplonosného média. 8.Shrnutí základních pojmů z tepelného záření. 9.Kirchhoffovy zákony zářivého pole. 10.Záření absolutně černého tělesa a šedých těles. 11.Výměna sáláním mezi dvěma plochami. 12.Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí. 13.Kombinovaný přenos tepla.