Detail předmětu

Vybrané stati ze stavební fyziky

Akademický rok 2023/24

DB61 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

D-K-E-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

Vybrané kondenzační problémy: neizotermická kondenzace, modely DIAL, DRAL, IM-TDR a IM-TIR. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony ap.). Vybrané problémy z vedení, proudění a záření tepelné energie: konvekce a radiace mezi šedými tělesy, kombinovaný přenos tepla.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Znalosti

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Osnova

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace.
2. Kondenzační model DIAL.
3. Kondenzační model DRAL.
4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL
a DRAL.
5. Neustálené vedení tepla.
6. Pokles dotykové teploty.
7. Přestup tepla na fázovém rozhranní.
8. Tepelná konvekce.
9. Tepelné záření.
10. Záření mezi šedými plochami.
11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené
vzduchové mezery.
12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportov-
ní stadiony) – odvození analytických vztahů.
13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí
nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.

Prerekvizity

Základní znalost stavební tepelné techniky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

0 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace. 2. Kondenzační model DIAL. 3. Kondenzační model DRAL. 4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL. 5. Neustálené vedení tepla. 6. Pokles dotykové teploty. 7. Přestup tepla na fázovém rozhranní. 8. Tepelná konvekce. 9. Tepelné záření. 10. Záření mezi šedými plochami. 11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery. 12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportov- ní stadiony) – odvození analytických vztahů. 13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.