Detail předmětu

Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí

Akademický rok 2022/23

CW015 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Beton jako konstrukční materiál, primární a sekundární doprava čerstvého betonu, bednění betonových a železobetonových konstrukcí, vyztužování a betonáž, zásady montáže objektů z železobetonových prvků, rekonstrukce a sanace betonovych konstrukcí, kontroly jakosti.

Garant předmětu

Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Cíl

Seznámit studenta s technologií betonu, železobetonových konstrukcí a užití železobetonových prvků v montovaných konstrukcích, jejich rekonstrukcemi a sanacemi.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí, tedy seznámí se s technologií betonu, prováděním železobetonových konstrukcí a užitím železobetonových prvků v montovaných konstrukcích. Získá znalosti i o rekonstrukcích a sanacích betonových konstrukcí.

Osnova

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu.
2. Bednění, technologické postupy.
3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování.
4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti.
5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti.
6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika.
7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací.
8. Statické sanace.

Prerekvizity

Základy statického řešení betonových konstrukcí, stavební mechanika, zkoušení vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255116

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu.
2. Bednění, technologické postupy.
3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování.
4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti.
5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti.
6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika.
7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací.
8. Statické sanace.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s programem cvičení, podmínky a požadavky pro udělení zápočtu, individuální zadání monolitické konstrukce pro cvičení celého semestru
2. Zadání, obsah a struktura technologického předpisu pro zadanou monolitickou konstrukci – hlavní výstup ze cvičení, zpracováváno a konzultováno průběžně po dobu celého semestru, doplňováno přílohami zpracovávanými v následujících cvičeních
3. Výpočet doby zrání betonu pro odbednění, časový plán, kontrolní a zkušební plán – vše pro zadanou monolitickou konstrukci jako součást technologického předpisu
4. Projekt bednění zadané konstrukce zpracovaný ručně nebo s využitím dostupného programového vybavení – půdorys, charakteristické řezy, detaily, výpis prvků
5. Technologicko-ekonomická studie s cílem nalezení nejúspornější varianty z hlediska nákladů na beton, mzdy a bednění
6. Individuální zadání příkladu sanace železobetonové konstrukce – např. zesílení nosníku, návrh řešení, výpočet.
7. Vyhodnocení a kontrola zadaných úkolů z 6. cvičení
8. Zhodnocení zadaných úkolů, obhajoba navržených řešení.