Detail předmětu

Protipovodňová ochrana

Akademický rok 2022/23

CR056 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

1. Katastrofické povodňové události posledních let - aktuálnost řešení problematiky spojené s ochranou proti povodním.
2. Rozsah a míra protipovodňové ochrany záplavového území ve vztahu k možnému vzniku škod - ekonomické (zástavba, zemědělské půda, průmysl) i mimoekonomické (zdraví a životy lidí a zvířat, ekologické).
3. Faktory ovlivňující četnost i rozsah povodní a povodňových škod.
4.Riziková analýza (RA) záplavových území.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Cíl

Cílem je vymezit rámec protipovodňové ochrany a východiska při jejím návrhu. Problematika protipovodňové ochrany je přitom hodnocena z pohledu vodohospodářského s důrazem na hydrodynamické aspekty, environmentálního i společenského.Posluchači se seznámí také se základy rizikové analýzy záplavových území.

Znalosti

Znalost témat:
1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně
2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně)
3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů
4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních.
5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení)
6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů)
7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany
8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika.
9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní.
10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Osnova

1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně
2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně)
3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů
4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních.
5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení)
6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů)
7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany
8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika.
9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní.
10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, úpravy toků, jezy, numerické modelování proudění vody, GIS

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253858

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně
2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně)
3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů
4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních.
5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení)
6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů)
7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany
8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika.
9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní.
10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. - 2. Mapy povodňového nebezpečí
3. - 4. Mapy povodňového ohrožení a rizika
5. - 6. Odhad povodňových škod
7. - 9. Návrh protipovodňových opatření
10. Analýza nákladů a užitků