Detail předmětu

Sociologie

Akademický rok 2023/24

BZB008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-GK zimní semestr 3. ročník

Předmět a význam sociologie, makrosociologie a mikrosociologie, sociologické směry a teorie, sociologické metody a techniky, postoje a vztahy, sociální percepce, osobní image, komunikace verbální a nonverbální, rituály, sociální skupiny, klasifikace sociálních skupin, role člověka ve skupinách, pozice ve skupinách, sociální mobilita, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na osobnost člověka, sociogram, sociologie ve firmách, public relations, vztahy na pracovišti, styly řízení, řízení a management.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje;
poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce;
aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi.

Znalosti

Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a techniky. Využití sociologie v technické i inženýrské praxi ve firemním i osobním životě.

Osnova

1. Předmět a význam sociologie, postavení sociologie ve vědním poli. Sociální struktura společnosti.
2. Dějiny sociologie. Přehled nejvýznamnějších sociologických teorií, směrů a osobností. Význam pro současnost.
3. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola.
4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a v organizaci.
5. Sociologické metody, techniky výzkumu a jejich statistické vyhodnocení. Pozorování, dotazník, průzkum, anketa, testové metody. Sociopsychologické metody zkoumání člověka.
6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování a organizování.
7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory.
8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse.
9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm. Vztah jedince a společnosti. Sociální struktury, sociální statika a dynamika.
10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí.
11. Sociální skupiny a jejich třídění. Firemní kultura, identita a etika. Sociální deviace.
12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra.
13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času. Sociologie mládeže a školy.

Prerekvizity

Základní sociologické pojmy na středoškolské úrovni z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka, znalosti základů práva, znalost statistických metod z matematiky využitelných v sociologii, zájem o sociologická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení sociologie s psychologií, základní znalosti psychologie a sociální psychologie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Předmět a význam sociologie, postavení sociologie ve vědním poli. Sociální struktura společnosti. 2. Dějiny sociologie. Přehled nejvýznamnějších sociologických teorií, směrů a osobností. Význam pro současnost. 3. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola. 4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a v organizaci. 5. Sociologické metody, techniky výzkumu a jejich statistické vyhodnocení. Pozorování, dotazník, průzkum, anketa, testové metody. Sociopsychologické metody zkoumání člověka. 6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování a organizování. 7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory. 8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse. 9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm. Vztah jedince a společnosti. Sociální struktury, sociální statika a dynamika. 10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí. 11. Sociální skupiny a jejich třídění. Firemní kultura, identita a etika. Sociální deviace. 12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra. 13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času. Sociologie mládeže a školy.