Detail předmětu

Angličtina - úroveň B2 (zkouška)

BY003 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, VYA010, VYA011, VYA004 a VYA005. Obsah zkoušky částečně vychází z knihy New English File Upper-Intermediate Third Edition (Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2014) a New English File Advanced Third Edition (Clive Oxenden a Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2015). Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá 25 minut. Zkouška prověřuje komunikační schopnosti jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma. Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.

Garant předmětu

Bc. Roger Turland

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti dosáhli úrovně střední pokročilosti B2 (neboli Vantage/Upper Intermediate) podle stupnice Common European Framework, která je stanovena institucí Council of Europe.
Zkouska ukáže jestli studenti zvládnou:
- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary
- pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy
- úspěšně doplnit gramatická cvičení na pokročilé úrovni

Prerekvizity

Výstupní úroveň B2. Studenti by měli umět:
- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary
- pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy

Je doporučeno aby studenti předem absolvovali zkoušku BYA002 (dříve BY002, BY51) a tyto volitelné kurzy: VYA004 a VYA005. Pokud nedostali znamku A na BYA002, studenti taky by měli, jestli je mozný, absolvovat kurzy VYA010 a VYA011.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Za účelem pomoci studentům s přípravou na tuto zkoušku vypisuje Ústav společenských věd volitelné předměty VYA010, VYA011, VYA004 a VYA005. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.V těchto kurzech je procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá 25 minut. Probíhá formou dotazů a odpovědí na všeobecné otázky, diskutování o úkolu s kolegou, vyprávění o obrázku jednotlivě a zodpovídání otázek týkajících se gramatiky, slovní zásoby a krátkých textů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat úspěšnost 50%.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

Pro tento předmět vypisuje Ústav společenských věd volitelné předměty VYA010, VYA011, VYA004 a VYA005.