Detail předmětu

Moderní řízení

Akademický rok 2022/23

BVA022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI zimní semestr 1. ročník

Předmět je zaměřen na základní pojmy vedení a řízení v městském inženýrství.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Garant předmětu

PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků

Osnova

1. Funkce a význam vlastního rozhodování a řízení v práci manažera městského inženýrství.
2. Výkonnost, princip růstu a změny, efektivnost, paradigma.
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka.
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, rozhodování a svoboda volby.
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů.
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů.
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti.
9. Principy vzájemné výhodnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy.
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, vnímání a pochopení, zásady účinné prezentace.
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, brainstorming, analýza silového pole.
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení.
13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti základů ekonomiky a orientace v organizaci stavebního podniku. Důležitá je i schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253327

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Funkce a význam vlastního rozhodování a řízení v práci manažera městského inženýrství.

2. Výkonnost, princip růstu a změny, efektivnost, paradigma.

3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka.

4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, rozhodování a svoboda volby.

5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů.

6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost.

7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů.

8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti.

9. Principy vzájemné výhodnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy.

10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, vnímání a pochopení, zásady účinné prezentace.

11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, brainstorming, analýza silového pole.

12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení.

13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce.

2.–12. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

13. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.