Detail předmětu

Projekt – Projektové řízení staveb 1

Akademický rok 2023/24

BVA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 4. ročník

Předmět je zaměřen na zpracování dokumentů pro řízení projektu výstavby konkrétního stavebního celku investorem. Obsahuje tvorbu vývojového diagramu průběhu projektu, strukturního plánu, organigramu, funkčního diagramu, plán nákladů, přehledný časový plán ve formě síťového grafu a Ganttova diagramu, plán nasazení věcných, personálních a finančních zdrojů. Pro zpracování se používá program Microsoft Project. Dále obsahuje plán organizace výstavby jako součást projektové dokumentace pro stavební řízení, návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby, návrh žádosti o stavební povolení a návrh na vydání kolaudačního souhlasu. Součástí dokumentace je analýza rizik daného projektu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání dalších znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně dodavatelské. Zvládnutí specializovaných softwarových produktů. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Znalosti

Praktické znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení.

Prerekvizity

Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy a programu Microsoft Project.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu a vymezení potřebných podkladů pro zpracování projektu.

2. Popis projektu a strukturní plán projektu, vývojový diagram a milníkový časový plán projektu.

3. Příkazní smlouva.

4. Strukturní plán průběhu projektu výstavby a organizace projektu.

5. Plán nákladů projektu.

6. Časový plán průběhu výstavby.

7. Finanční plánování projektu.

8. Veřejnoprávní řízení ve výstavbě.

9. Návrh zařízení staveniště.

10. Analýza rizik výstavbového projektu.

11. Prezentace a obhajoba projektu. Odevzdání projektu. Zápočet.