Detail předmětu

Bakalářský seminář (E)

Akademický rok 2023/24

BVA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 4. ročník

Řešení problémových okruhů z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Uplatnění získaných vědomostí řešením zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Znalosti

Řešení zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic

Osnova

1. Úvod. Organizační pokyny.
2. Požadavky k zápočtu.
3.–9. Zpracování bakalářské práce.
10. Kompletace práce.
11. Odevzdání práce.

Prerekvizity

Odborné znalosti z oblasti řešeného problému.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod. Organizační pokyny.

2. Požadavky k zápočtu.

3.–9. Zpracování bakalářské práce.

10. Kompletace práce.

11. Odevzdání práce.