Detail předmětu

Bakalářský seminář (E)

BVA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Řešení problémových okruhů z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Uplatnění získaných vědomostí řešením zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Prerekvizity

Odborné znalosti z oblasti řešeného problému.

Korekvizity

Individuálně získávané znalosti v návaznosti na zadané téma zpracovávané v rámci předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Řešení zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic

Cíl

Uplatnění získaných vědomostí řešením zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod. Organizační pokyny.
2. Požadavky k zápočtu.
3.–9. Zpracování bakalářské práce.
10. Kompletace práce.
11. Odevzdání práce.