Detail předmětu

Stavebně-ekonomický seminář

BVA013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 1 kredit

Obsahem předmětu je zpracování zadaného tématu ve specifikované oblasti oboru Management stavebnictví, tedy zejména v oblastech rozpočtů a kalkulací, finančního řízení stavebního podniku a stavební zakázky, hodnocení soukromých a veřejných investičních projektů, projektového řízení staveb či stavebního práva.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s pravidly zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací a nabyté znalosti prakticky ověřit na zpracovaném individálním zadání v podobě seminární práce.

Prerekvizity

Kvalitní orientace v předmětech absolvovaných v dosavadním průběhu studia na oboru Management stavebnictví.

Korekvizity

Individuálně získávané znalosti v návaznosti na zadané téma zpracovávané v rámci předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě zpracované seminární práce a aktivní účasti na semináři.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit odborné texty se zaměřením na zpracování závěrečné práce na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do zpracování seminární práce.
2. Zadání tématu seminární práce.
3. Rešerše k zadanému tématu.
4. Rešerše k zadanému tématu.
5. Rešerše k zadanému tématu.
6. Rešerše k zadanému tématu.
7. Zpracování seminární práce na zadané téma.
8. Zpracování seminární práce na zadané téma.
9. Zpracování seminární práce na zadané téma.
10. Zpracování seminární práce na zadané téma.
11. Zpracování seminární práce na zadané téma.
12. Zpracování seminární práce na zadané téma.
13. Prezentace a obhajoba seminární práce.