Detail předmětu

Právo

Akademický rok 2023/24

BVA010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 4. ročník

Právní systém českého státu. Postavení a zařazení českého práva v právních systémech. Základní právní pojmy a terminologie. Ústavní pořádek České republiky a naše nejvyšší právní normy. Základní lidská práva a svobody. Systém soudů v ČR. Zásady občanského a obchodního zákoníku, jejich vzájemná návaznost a vztah obou k živnostenskému zákonu. Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva. Podnikání fyzických osob, společnost tichá a sdružení (konsorcium). Obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy. Smlouvy pojmenované a innominátní. Nejpoužívanější typy smluv. Základní informace o systému a postavení stavebního zákona a zákona o výkonu autorizovaných povolání ve výstavbě. Úvod do pracovního práva, základní pracovněprávní vztahy, pracovní smlouva.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Tento předmět umožňuje pochopit základní principy, prvky systematické uspořádání právního řádu ČR. Seznamuje se základními instituty ústavního, obchodního, občanského a pracovního práva.

Znalosti

Znalost základních principů a prvků systematického uspořádání právního řádu ČR.

Osnova

1.–3. Právní systém (právo veřejné a soukromé, prameny práva, právní vztahy a právní úkony, promlčení a prekluze).
4.–6. Ústavní pořádek (moc zákonodárná, výkonná a soudní, základní lidská práva a svobody).
7.–8. Soukromé právo (principy, obsah a odlišnosti občanského a obchodního zákoníku).
9.–11. Závazkové vztahy (občansko právní a obchodně právní, srovnání základních smluvních typů).
12.–13. Pracovní právo (předmět, obsah a základní instituty pracovně právní úpravy).

Prerekvizity

Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané na střední škole. Na tento předmět naváží další právní předměty vyučované v magisterském studijním programu, především: Správní, Pracovní právo a Právo v obchodních vztazích.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–3. Právní systém (právo veřejné a soukromé, prameny práva, právní vztahy a právní úkony, promlčení a prekluze).

4.–6. Ústavní pořádek (moc zákonodárná, výkonná a soudní, základní lidská práva a svobody).

7.–8. Soukromé právo (principy, obsah a odlišnosti občanského a obchodního zákoníku).

9.–11. Závazkové vztahy (občansko právní a obchodně právní, srovnání základních smluvních typů).

12.–13. Pracovní právo (předmět, obsah a základní instituty pracovně právní úpravy).