Detail předmětu

Personální management 1

Akademický rok 2023/24

BVA009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 4. ročník

Předmět je zaměřen na porozuměním základním pojmům vedení a řízení ve stavebnictví.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní
manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové
práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve
stavebním podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.

Znalosti

Znalostí základních principů a vztahů v řídící práci.

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.
2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma.
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka.
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, Frankl a model svobody volby.
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů.
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů.
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti.
9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy.
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady účinné prezentace.
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, tvořivost, brainstorming, analýza silového pole.
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení.
13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti.

Prerekvizity

Základní orientace v organizaci stavebního podniku. Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.

2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma.

3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka.

4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, Frankl a model svobody volby.

5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů.

6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost.

7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů.

8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti.

9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy.

10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady účinné prezentace.

11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, tvořivost, brainstorming, analýza silového pole.

12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení.

13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kritérií a systém týmové práce pro budoucí stavební manažery.

2.–12. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

13. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.