Detail předmětu

Informatika pro architekty

Akademický rok 2022/23

BUA016 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

stud.semestr.null 1. ročník

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Postupné seznamování s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky a s hlavními zásadami vytváření tištěných a internetových prezentací s důrazem na kompozici a obsah dokumentu.
Praktické příklady provádění globálních a lokální úprav rastrového obrazu, retuší, malování nových prvků a vkládání textů do obrazu, práce ve vrstvách a vytváření jednoduchých fotomontáží, práce s barevnými a alfa kanály, práce s maskami vrstev, úprav geometrie obrazu.
Praktické příklady využití fotomontáže pro dokončení vizualizace architektonického návrhu.
Samostatná práce prokazující osvojení základních technik zpracování rastrové grafiky a hlavních zásad pro vytváření prezentačních dokumentů.
Práce v Adobe Photoshop.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Rybička, Dr.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Cíl

Infrastruktura multimediálních prezentací výsledků architektonické tvorby.

Znalosti

Pokročilé dovednosti v olasti zpracování rastrových obrazů a tvorby internetové prezentace

Osnova

1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST.
2. Zásady prezentování informací.
3. Počítačové sítě – základní principy činnosti, protokoly a služby.
4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů.
5. Služba WWW – princip činnosti, protokol.
6. Základy jazyka HTML.
7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy.
8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty.
9. Základy počítačové grafiky.
10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika.
11. Grafické formáty, jejich použití a konverze.
12. Zpracování textových dokumentů na počítači – základy typografie.
13. Programové vybavení pro zpracování textů.

Prerekvizity

Pokročilé znalosti 2D a prostorového modelování, technologie Internetu, základy počítačové grafiky.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

1 kredit

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/263299