Detail předmětu

Ochlazování budov

Akademický rok 2022/23

BT055 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

B-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

B-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Účelem předmětu je seznámit studenty s problematikou chlazení pro potřeby klimatizace a základy chlazení pro uchovávání potravin.
V úvodu se zabývá základními pojmy termodynamiky a základy teorie chladicích oběhů. Stěžejní náplní předmětu jsou užívané druhy strojního chlazení,jejich klasifikace a hlavní části strojních chladicích oběhů. Chladiva a teplonosná média, vlastnosti a současné požadavky na ně. Strojovny chlazení. Příslušné normativy. Dalšími tématy jsou současné nové trendy v technice chlazení a energeticky úsporné způsoby chlazení, včetně akumulace chladu.

Garant předmětu

doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Cíl

Základy chladicí techniky pro obory technických zařízení budov.

Znalosti

Studenti získají základní znalosti o systémech chlazení v budovách. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro volbu efektivních a návrh základních systémů chlazení budov.

Osnova

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly.
2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace.
3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení
4. Koncové prvky vodních systémů chlazení
5. Zdroje chladu
6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
8. Chladicí stropy.
9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split.
10. Chladírny a chlazení potravin.
11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Prerekvizity

Sdílení tepla, základy termodynamiky, větrání a klimatizace, dimenzování potrubních sítí, vzduchové systémy klimatizace, tvorba projektové dokumentace, útlum hluku

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254899

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly.
2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace.
3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení
4. Koncové prvky vodních systémů chlazení
5. Zdroje chladu
6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
8. Chladicí stropy.
9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split.
10. Chladírny a chlazení potravin.
11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Chladicí oběhy.
2. Výpočet tepelné zátěže budovy.
3. Návrh indukčních jednotek/ jednotek fancoil – výkresová dokumentace.
4. Zdroj chladu a strojovna – var. A – výkresová dokumentace.
5. Zdroj chladu a strojovna – var. B – výkresová dokumentace.
6. Schéma zapojení chlazení
7. Návrh potrubní sítě – dimenzování potrubí, tepelné izolace v. č. 9
8. Chladicí stropy – návrh, koncepční řešení vybraných místností, studie v. č. 10
9. Split systémy – návrh pro vybrané místností, koncepční řešení, studie v. č. 11
10. Chlazení pro účely distribuce potravin – návrh chladírny, nebo mrazírny
11. Zápočet