Detail předmětu

Vodojemy a čerpací stanice

Akademický rok 2023/24

BP052 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V zimní semestr 4. ročník

Návrh výškového umístění a objemu akumulace vodojemu, vybavení armaturních a akumulačních komor, typy vodojemů, metody výstavby vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemu.
Základní dělení čerpadel, způsoby zapojení čerpadel, čerpadla s proměnlivými otáčkami, strojně-technologické vybavení čerpacích stanic, stavební část čerpacích stanic, kavitace, způsoby protirázové ochrany čerpadel, automatické tlakové stanice, hodnocení technického stavu čerpacích stanic.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Rozšířit si základní znalosti o vodojemech a čerpacích stanicích, které získal posluchač v předmětu BP03 Vodárenství.Cílem je umožnit absolventovi předmětu samostatně řešit jednoduché případy návrhu vodojemů a vodárenských čerpacích stanic, schopnost spolupráce se specialistou při řešení složitějších záležitostí.

Znalosti

Schopnost navrhovat vodojemy a vodárenské čerpací stanice, schopnost odborné komunikace se specialistou - strojařem při řešení technologického vybavení vodárenských čerpacích stanic.

Osnova

1. Fyzikální vlastnosti čerpaných médii, základy trubní hydrauliky armatur, ztráty třením, místní
ztráty
2. Typy vodojemů, návrh akumulace a výškového umístění vodojemů
3. Armaturní komory vodojemů a jejich vystrojení, zásady provozování vodojemů.
4. Stavební konstrukce a výstavba vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemů.
5. Exkurze na vybraný vodojem
6. Členění čerpadel podle konstrukce, základní rovnice, charakteristiky čerpadel
7. Návrh soustavy čerpadel - výtlačný řad, způsoby zapojení čerpadel
8. Nátoková a sací dispozice, stanovení příkonu čerpadla a motoru, optimalizace návrhu a
provozu čerpadel
9. Automatické tlakové stanice, zesilovací stanice, čerpadla s asynchronními motory
10. Vodní ráz, ochrana proti vodnímu rázu, kavitace
11. Armatury pro řízení průtoků a tlaků, technický audit čerpacích stanic.
12. Exkurze na vybranou čerpací stanici
13. Výrobci a dodavatelé vodárenských čerpadel, databáze vodárenských čerpadel

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzikální vlastnosti čerpaných médii, základy trubní hydrauliky armatur, ztráty třením, místní ztráty 2. Typy vodojemů, návrh akumulace a výškového umístění vodojemů 3. Armaturní komory vodojemů a jejich vystrojení, zásady provozování vodojemů. 4. Stavební konstrukce a výstavba vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemů. 5. Exkurze na vybraný vodojem 6. Členění čerpadel podle konstrukce, základní rovnice, charakteristiky čerpadel 7. Návrh soustavy čerpadel - výtlačný řad, způsoby zapojení čerpadel 8. Nátoková a sací dispozice, stanovení příkonu čerpadla a motoru, optimalizace návrhu a provozu čerpadel 9. Automatické tlakové stanice, zesilovací stanice, čerpadla s asynchronními motory 10. Vodní ráz, ochrana proti vodnímu rázu, kavitace 11. Armatury pro řízení průtoků a tlaků, technický audit čerpacích stanic. 12. Exkurze na vybranou čerpací stanici 13. Výrobci a dodavatelé vodárenských čerpadel, databáze vodárenských čerpadel

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výpočet ztrát třením po délce 2. Výpočet místních ztrát 3. Návrh objemu akumulační nádrže vodojemu 4. Návrh vybavení armaturní komory vodojemu 5. Exkurze na vybraný vodojem 6. Epanet 2.0 - hydraulická analýza vodovodní sítě, úvod 7. Epanet 2.0 - zadání parametrů hydraulické soustavy - čerpadla, výtlačný řad, vodojem 8. Epanet 2.0 - stanovení pracovního bodu čerpadla zadané soustavy 9. Epanet 2.0 - kvazidynamická hydraulická analýza navržené soustavy 10. Epanet 2.0.- konzultační hodina 11. Návrh regulačního ventilu 12. Exkurze na vybranou čerpací stanici 13. Zápočet