Detail předmětu

Inženýrské sítě

Akademický rok 2023/24

BP009 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) / N zimní semestr 1. ročník

B-P-C-MI (N) / MI zimní semestr 4. ročník

B-P-C-SI (N) / V zimní semestr 3. ročník

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích a o vzájemné provázanosti sítí.

Znalosti

Student zvládne základy návrhování a projektování inženýrských sítí a hlubší informace o funkci, navrhování a provozu trubních sítích (teplovody a plynovody).

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje
2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení
3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
4. Vodovodní sítě
5. Kanalizační sítě
6. Zákonitosti proudění plynů
7. Tepelné sítě
8. Zásobení plynem
9. Plynovodní sítě
10. Energetické a sdělovací sítě
11. Výstavba a sanace trubních sítí
12. Základy teorie trubních sítí
13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Prerekvizity

Fyzika, Hydraulika a termodynamiky

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje 2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení 3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 4. Vodovodní sítě 5. Kanalizační sítě 6. Zákonitosti proudění plynů 7. Tepelné sítě 8. Zásobení plynem 9. Plynovodní sítě 10. Energetické a sdělovací sítě 11. Výstavba a sanace trubních sítí 12. Základy teorie trubních sítí 13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Koordinace sítí technického vybavení. 2. Optimalizace délky přípojek. 3. Návrh vodovodní přípojky. 4. Návrh kanalizační přípojky. 5. Seminární práce - prezentace. 6. Seminární práce - prezentace. 7. Zápočet.