Detail předmětu

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí

Akademický rok 2023/24

BO055 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky a dílce – zásady konstrukčního uspořádání, základní principy navrhování.
Spřažené ocelobetonové nosníky – mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti ohýbaných ocelobetonových konstrukčních prvků.
Spřažené ocelobetonové nosníky – zásady návrhu smykového spojení.
Spřažené ocelobetonové sloupy – základní principy navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků.
Konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití.
Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Zásady navrhování, zásady výpočtu.
Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu.
Navrhování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zásady výpočtu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
3. Ocelobetonové nosníky - smykové spojení (typy, základní zásady pro navrhování).
4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Betonové konstrukce - základy navrhování prvků betonových konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování. 2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování). 3. Ocelobetonové nosníky - smykové spojení (typy, základní zásady pro navrhování). 4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování. 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza. 7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily. 8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu. 9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru. 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu. 11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky - přehled, základní principy, průřezy, materiál. 2. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 3. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - smykové spojení. 4. Spřažené ocelobetonové sloupy: zásady navrhování - prostý tlak, vzpěrný tlak. 5. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky: zásady posouzení požární odolnosti. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza. 7.-8. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza. 9. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování. 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. 11. Praktické aplikace a příklady ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců.