Detail předmětu

Kovové mosty 1

Akademický rok 2023/24

BO009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Základní pojmy. Normativní podklady pro navrhování a provádění ocelových mostů.
Zatížení mostních konstrukcí. Zásady pro navrhování kovových mostů. Mostní svršek a mostovka - mosty pozemních komunikací a mosty železniční.
Ocelové mosty trámové - mosty s plnostěnnými hlavními nosníky, mosty s příhradovými hlavními nosníky.
Spřažené ocelobetonové mosty - základní informace.
Zajištění prostorové tuhosti a stability ocelových mostů. Mostní vybavení a příslušenství.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti navrhování základních konstrukčních systémů kovových a ocelobetonových mostů, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Osnova

1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí.
2. Zatížení mostních konstrukcí - zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí.
3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
5. Prvkové mostovky - principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky.
6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) - principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů.
7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky - principy statického řešení, boulení štíhlých stěn.
8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty - základní principy působení, zásady statického řešení.
9. Nosníkové rošty - základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky - zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
11. Ztužidla mostních konstrukcí - typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Prerekvizity

Stavební mechanika: základní zásady statického řešení - prosté a spojité nosníky, příhradové konstrukce. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Betonové konstrukce - základní zásady navrhování betonových konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí. 2. Zatížení mostních konstrukcí - zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí. 3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání. 4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání. 5. Prvkové mostovky - principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky. 6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) - principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů. 7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky - principy statického řešení, boulení štíhlých stěn. 8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty - základní principy působení, zásady statického řešení. 9. Nosníkové rošty - základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení. 10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky - zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení. 11. Ztužidla mostních konstrukcí - typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Dispoziční uspořádání železničního mostu s prvkovou mostovkou nebo s kolejovým ložem (podle individuálního zadání). 2. Zatížení železničního mostu. 3.-4. Podrobný statické řešení prvků mostovky - podélníky prvkové mostovky nebo podélné výztuhy mostovky s kolejovým ložem: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 5.-6. Podrobný statické řešení prvků mostovky - příčníky: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 7. Předběžný (orientační) statický návrh hlavních nosníků: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 8.-9. Statické řešení ztužidel. 10.-11. Konstrukční řešení prvků a detailů mostovky a hlavních nosníků: zpracování výkresové dokumentace.