Detail předmětu

Počítačová podpora projektování dopravních staveb

Akademický rok 2023/24

BN092 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Doplňující předmět, jehož cílem je naučit studenty projektovat dopravní stavby v prostředí profesionálních programových systémů. Obsahově je zaměřen zejména na programové produkty I/RAS, Geovect, MGeo a InRoads/InRail, MxRoad/MxRail s následující náplní:
Základní charakteristiky programových produktů firmy Bentley (InRoad/InRail a MxRoad/MxRail) Autodesk (Civil 3D). Skenování a filtrace mapových podkladů. Vektorizace mapových podkladů. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. Podélný profil, výškové řešení. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy. Klopení a převýšení – metody. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. Definice cesty, modelář, zobrazení, návrh křižovatky, výpočet a umístění vyhybek apod. Orientace na špičkový software - InRoad/InRail, MxRoad/MxRail (dříve Moss), Autodesk Civil 3D apod.
Součástí výuky je i geodeticko-projekční nadstavba MGeo umožňující díky přiřazeným kódům k naměřeným bodům (pomocí digitálních dálkoměrů) automatické vykreslení linií, umístění značek do výkresu.
Jsou plánovány setkání a konzultace se špičkovými odborníky z praxe.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování dopravních staveb (silnic a železnic) v prostředí CAD systémů. Jde o předmět, který byl dlouhodobě úspěšně vyučován Ústavem železničních konstrukcí a staveb pro potřeby Magisterského studijního programu Stavební inženýrství, 4. ročník s názvem Grafické výpočetní systémy, 5N0.

Znalosti

Student zvládne projektování dopravních staveb (silnic a železnic) v prostředí CAD systémů.

Osnova

1. Základní charakteristiky programových produktů
InRoads/InRail, MxRoad/MxRail a Autodesk Civil 3D, nastavení
preferencí, základní vlastnost programu MicroStation
2. Mapové podklady (seznámení se systémem Zabaged), skenování a
filtrace mapových podkladů.
3. Vektorizace mapových podkladů.
4. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice.
5. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné
trasování, vyrovnání.
6. Podélný profil, výškové řešení, popis
7. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy,
tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do
příčných řezů.
8. Klopení a převýšení – metody.
9. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export.
10.Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení, rozšiřování
komunikace, stoupací pruhy
11.Umístění výhybek, vyrovnání (regrese) směrových a výškových
bodů, křivostní diagram, metody návrhu křižovatky,
12.Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu,
řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)
13.Program MGeo, metody kódování měřených bodů z digitálního
dálkoměru, automatické vytváření linií a umístění značek do CAD
výkresu, základní geodetické úlohy

Prerekvizity

Základní práce v CAD, průměrná znalost informačních technologií. Základní návrhové prvky liniových staveb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

1 kredit

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní charakteristiky programových produktů InRoads/InRail, MxRoad/MxRail a Autodesk Civil 3D, nastavení preferencí, základní vlastnost programu MicroStation 2. Mapové podklady (seznámení se systémem Zabaged), skenování a filtrace mapových podkladů. 3. Vektorizace mapových podkladů. 4. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice. 5. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. 6. Podélný profil, výškové řešení, popis 7. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy, tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do příčných řezů. 8. Klopení a převýšení – metody. 9. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. 10.Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení, rozšiřování komunikace, stoupací pruhy 11.Umístění výhybek, vyrovnání (regrese) směrových a výškových bodů, křivostní diagram, metody návrhu křižovatky, 12.Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu, řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení) 13.Program MGeo, metody kódování měřených bodů z digitálního dálkoměru, automatické vytváření linií a umístění značek do CAD výkresu, základní geodetické úlohy

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy: 1. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice. 2. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. 3. Podélný profil, výškové řešení, popis 4. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy, tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do příčných řezů. 5. Klopení a převýšení – metody. 6. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. 7. Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení. 8. Rozšiřování komunikace, stoupací pruhy. 9. Umístění výhybek. 10. Vyrovnání (regrese) směrových a výškových bodů, křivostní diagram. 11. Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu. 12. Řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)