Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-ZEL)

BN060 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech, konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech. Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury, organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře. Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje, měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy. Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu, zařízení v kolejišti. Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení. Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb, zejména stavebního zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti ze železničních staveb doplňujících základní kurzy s ohledem na správu a údržbu kolejové infrastruktury.

Prerekvizity

Stavba železniční dopravní cesty – železniční svršek a spodek, geometrické parametry koleje, základy technologie traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy.

Korekvizity

Stavba dopravní cesty, základy technologií traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy. Základy navrhování konstrukce ocelových a betonových mostů, podzemní stavby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena seminářů a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je projekt. Výuka je doplněna exkurzemi ke správcům kolejové infrastruktury.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast a odevzdání zadaného projektu.

Cíl

Cílem předmětu je příprava zpracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech.
2. Konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech.
3. Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury.
4. Organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře.
5. Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje.
6. Měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy.
7. Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu.
8. Zařízení zabezpečovacího zařízení v kolejišti.
9. Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení.
10. Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb.
11. Stavební zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.