Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-ZEL)

Akademický rok 2023/24

BN060 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech, konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech.
Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury, organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře.
Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje, měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy.
Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu, zařízení v kolejišti.
Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení.
Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb, zejména stavebního zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je příprava zpracování bakalářské práce.

Znalosti

Student získá přípravu pro zpracování bakalářské práce.

Prerekvizity

Stavba železniční dopravní cesty – železniční svršek a spodek, geometrické parametry koleje, základy technologie traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech. 2. Konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech. 3. Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury. 4. Organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře. 5. Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje. 6. Měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy. 7. Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu. 8. Zařízení zabezpečovacího zařízení v kolejišti. 9. Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení. 10. Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb. 11. Stavební zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.