Detail předmětu

Bakalářský seminář (W)

BIA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

V rámci bakalářského semináře získají studenti znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Bakalářský seminář má dále za cíl naučit se prezetovat práci, což napomůže studentům při vlastní prezentaci dokončené bakalářské práce před odbornou komisí. V neposlední řadě slouží bakalářský seminář k zopakování náplně státnicových předmětů.

Prerekvizity

Návrh trasy pozemních komunikací, městské komunikace, materiály a technologie pro stavbu silnic a dálnic.

Korekvizity

Není požadováno.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět absolvují studenti, kteří prezentují svoji rozpracovanou bakalářskou práci. Dále je podmínkou úspěšné zvládnutí dvou zkušebních testů.

Cíl

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Představení základních požadavků na bakalářskou práci.
2. Odborná přednáška.
3. Individuální konzultace.
4. 1. zkušební test – vybrané problémy městského inženýrství.
5. Odborná přednáška.
6. Individuální konzultace.
7. Individuální konzultace.
8. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací.
9. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací.
10. 2. zkušební test – vybrané problémy městského inženýrství.
11. Zápočet.