Detail předmětu

Akustika a denní osvětlení (EVB)

Akademický rok 2023/24

BHA027 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB zimní semestr 3. ročník

Předmět navazuje na základní znalosti z pozemního stavitelství a zaměřuje se na problematiku stavební akustiky a denního osvětlení budov. Výuka je rovnoměrně rozdělena na obě tyto odborné problematiky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základy stavební akustiky, posouzení vlastností stavebních konstrukcí z hlediska požadavků na zvukovou a kročejovou neprůzvučnost, navrhování místností a jejich interiérových vybavení s ohledem na požadovanou dobu dozvuku, zhodnocení požadavků na vnitřní prostředí budov a řešení stavebních objektů ve vztahu k ochraně proti venkovnímu hluku.
Metody posuzování denního osvětlení a proslunění budov.

Znalosti

Protokoly řešených úloh ze stavební akustiky a denního osvětlení a proslunění budov.
Zkušenosti z vypracování protokolů budou využitelné v dalším studiu při zpracování projektů.

Osnova

1. Akustika: Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost.
2. Akustika: Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy.
3. Akustika: Venkovní akustika, útlum hluku.
4. Akustika: Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku.
5. Akustika: Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory.
6. Akustika: Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
7. Akustika: Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda.
8. Akustika: Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
9. Denní osvětlení: Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov.
10. Denní osvětlení: Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy.
11. Denní osvětlení: Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti.
12. Denní osvětlení: Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách.
13. Denní osvětlení: Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Prerekvizity

Základy pozemního stavitelství a fyziky - akustiky a optiky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Akustika: Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost. 2. Akustika: Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy. 3. Akustika: Venkovní akustika, útlum hluku. 4. Akustika: Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku. 5. Akustika: Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory. 6. Akustika: Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. 7. Akustika: Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda. 8. Akustika: Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti. 9. Denní osvětlení: Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov. 10. Denní osvětlení: Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy. 11. Denní osvětlení: Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti. 12. Denní osvětlení: Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách. 13. Denní osvětlení: Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Akustika: Úvod do předmětu, doporučená literatura, zvukové vlny, oktávová pásma, frekvence. 2. Akustika: Hladiny akustického tlaku, výkonu a intenzity, práce s hladinami. 3. Akustika: Ekvivalentní hladina akustického tlaku, histogram hluku. 4. Akustika: Hodnocení snížení hladiny hluku vlivem vzdálenosti, porostu i akustické stěny. 5. Akustika: Hodnocení snížení hladiny hluku vlivem široké překážky. 6. Akustika: Hodnocení doby dozvuku zadané místnosti. Návrh opatření na snížení doby dozvuku. 7. Akustika: Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti stavební konstrukce. 8. Akustika: Vzduchová neprůzvučnost jednoduché dělící stěny dle Wattersovy metody. 9. Akustika: Hodnocení kročejové neprůzvučnosti stropní konstrukce. 10. Denní osvětlení: Posouzení proslunění budovy, vypracování diagramu zastínění. 11. Denní osvětlení: Hodnocení denního osvětlení místnosti pomocí Daniljukových nomogramů. 12. Denní osvětlení: Hodnocení denního osvětlení místnosti pomocí počítačového programu WDLS. 13. Denní osvětlení: Zpracování předběžného zhodnocení hlukových podmínek a denního osvětlení i proslunění vybrané budovy.