Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3

Akademický rok 2023/24

BHA023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB zimní semestr 2. ročník

Předmět pokračuje v prohlubování základních znalostí z pozemního stavitelství. Zaměřuje se především na řešení střešních konstrukcí, jejich rozdělení, popisuje jednotlivé typy a způsoby řešení, materiálové varianty a napojení na výplně otvorů. Předmět dále představuje základní typy obvodových plášťů a jejich konstrukční a materiálové řešení s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.

Znalosti

Student bude schopen zpracovat návrh řešení konstrukcí zastřešení budov, obvodových stěn, oken, dveří i vrat v obvodových stěnách a střešních oken.

Osnova

1. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Materiálové varianty jednotlivých vrstev, konstrukční typy jednoplášťových střech.
2. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště.
3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky.
4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech.
5. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími.
6. Typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití.
7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí.
8. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště.
9. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště.
10. Obalová konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
11. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy).
12. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně.
13. Lehké kovoplastiké pláště, prosklené fasády - použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.

Prerekvizity

V předmětu student získává nové a prohlubuje stávající znalosti v oboru pozemní stavitelství. Předpokládá se proto, že student má základní znalosti z Pozemního stavitelství 1 a 2.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Materiálové varianty jednotlivých vrstev, konstrukční typy jednoplášťových střech. 2. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště. 3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky. 4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech. 5. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími. 6. Typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití. 7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí. 8. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště. 9. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště. 10. Obalová konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy. 11. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). 12. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně. 13. Lehké kovoplastiké pláště, prosklené fasády - použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Řešení situace budovy 2. Konzultace s vysvětlením návrhu spádování střech ve více variantách 3. Zadání ploché střechy na rodinný dům 4. Zadání dvouplášťové ploché střechy na rodinný dům - vazníková soustava 5. Konzultace 6. Zadání krovu na rodinný dům- stojatá stolice (novodobé pojetí) 7. Zadání krovu na rodinný dům – hambálková střecha (izolace mezi krokvemi a nad krokvemi) 8. Konzultace 9. Výkres půdorysu střechy – pohled na střechu 10. Detaily řešení krovu 11. Detaily řešení fasády 12. Konzultace 13. Zápočet