Detail předmětu

Územní plánování

Akademický rok 2023/24

BGA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI zimní semestr 3. ročník

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Osnova

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa.
2. Regulace rozvoje území.
3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory.
4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí.
5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace.
6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu.
7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města.
8. Principy plánování územního rozvoje vesnice.
9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante.
10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování.
11. Technické požadavky na územní rozvoj.
12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability.
13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v urbanistických disciplinách předchozích semestrů; orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa. 2. Regulace rozvoje území. 3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory. 4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí. 5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace. 6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu. 7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města. 8. Principy plánování územního rozvoje vesnice. 9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante. 10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování. 11. Technické požadavky na územní rozvoj. 12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability. 13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat. 3.–4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu. 5.–6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu. 7.–8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu. 9.–11. Konzultace rozpracovaných úkolů. 12.–13. Dokončení a zhodnocení výsledné práce.