Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-GTN)

Akademický rok 2023/24

BF052 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Seminář je zaměřen k přípravě a zpracování bakalářské práce.
Stanovení základních geotechnických a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané bakalářské práce.
Požadavky na vypracování bakalářské práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Naučit studenty bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volbu optimálního technologického postupu.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování betonových a ocelových konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do komplexního bakalářského projektu. 2. Problémy řešení bakalářského projektu. 3. Zadání individuálního bakalářského projektu. 4. Identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí. 5. Koncepce řešení. 6. Alternativy řešení a výběr vhodné alternativy. 7. Řešení definitivního stavu. 8. Individuální konzultace. 9. Individuální konzultace. Prezentace. 10. Prezentace. 11. Závěr. Zápočet.