Detail předmětu

Mapování 1

Akademický rok 2023/24

BEA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-GK zimní semestr 2. ročník

 • Volba pomocných měřických bodů pro podrobné mapování.
 • Metody podrobného mapování.
 • Třídy přesnosti, kódy kvality.
 • Mapy velkých měřítek.
 • Tvorba a aktualizace map.
 • Digitální technické mapy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

 • Získání znalostí o tvorbě a aktualizaci map velkých měřítek a jejich využití.
 • Získat přehled o souvisejících předpisech.
 • Schopnost rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek.

Znalosti

Student zvládne základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby a aktualizace map velkých měřítek.

Osnova

 • Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
 • Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
  Měřický náčrt – vedení, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
 • Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
 • Geodetické přístroje pro podrobné mapování, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených veličin.
 • Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení.
 • Mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu.
 • Digitální mapa veřejné správy, digitální technické mapy.
 • Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
 • Využití GNSS, fotogrammetrie, mobilního mapování a laserového skenování pro podrobné mapování.
 • Digitální modely – DMT, DMR, DMP, DVM, vizualizace, výstupy.
 • Rekapitulace, konzultace.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty a tvorba grafických výstupů v geodetických programech, práce v multidisciplinárních programech s využitím geodetických nadstaveb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 • Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
 • Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
 • Měřický náčrt – vedení, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
 • Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
 • Geodetické přístroje pro podrobné mapování, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených veličin.
 • Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení.
 • Mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Digitální mapa veřejné správy, digitální technické mapy.
 • Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
 • Využití GNSS, fotogrammetrie, mobilního mapování a laserového skenování pro podrobné mapování.
 • Digitální modely – DMT, DMR, DMP, DVM, vizualizace, výstupy.
 • Rekapitulace, konzultace.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

 • Úvodní informace, metody podrobného mapování.
 • Tvorba digitálního modelu reliéfu, tvorba vrstevnic a profilů.
 • Zaměření a tvorba účelové mapy.
 • Testování přesnosti výsledků tvorby mapy.
 • Konzultace, oprava a dopracování elaborátů.