Detail předmětu

Fyzika

Akademický rok 2022/23

BD3 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Termika - základní pojmy, kinetická teorie plynů, termodynamika, fázové přeměny, přenos tepla, vyzařovací zákony.

Vedení tepla - první a druhý Fourierův zákon, ustálený termální stav, Newtonův ochlazovací zákon,tepelný tok ve stěnách, teplotní profil, vzduchové mezery,nehomogenní vrstvy, efektivní součinitel tepelné vodivosti, tepelné a elektrické obvody, dvourozměrný tepelný tok.

Fotometrie - fotometrické veličiny a jednotky, citlivost lidského oka na záření, záření bodového světelného zdroje, záření plošného světelného zdroje.

Denní osvětlení - model zimní zatažené oblohy, činitel denní osvětlenosti a jeho komponenty, prostup světla okny, Daniljukovy nomogramy, Wladramův diagram, BRS nomogramy, střední hodnota celkového činitele denní osvětlenosti, korekce na orientaci ke světovým stranám.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Cíl

Základní fyzikální znalosti z termodynamiky, vedení tepla, fotometrie a denního osvětlení. Vytovření základny pro speciální předměty stavební tepelné techniky a denního osvětlení.

Osnova

Předmět je založen na samostudiu podle tematických zadání učitelem.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu základního kursu středoškolské matematické analýzy a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255934

Cvičení

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné