Detail předmětu

Chemie prostředí

Akademický rok 2023/24

BCA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB letní semestr 3. ročník

Předmět je zaměřen na výklad základních chemických pojmů a na chemické aspekty problematiky materiálů využívaných ve stavebnictví jako jsou maltoviny, sklo, kovy, plasty a jejich degradace. Část předmětu je věnována také chemii vody s ohledem na nakládání s odpadními vodami a toxikologické aspekty látek, které se mohou uvolňovat do vnitřního prostředí budov.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod, složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura.
2. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby.
3. Skupenské stavy látek, chování kapalin na fázovém rozhraní, plyny, tuhé látky.
4. Chemická kinetika, reakční rychlost, katalýza, termochemie, chemické rovnováhy.
5. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, povrchově aktivní látky.
6. Křemík a jeho sloučeniny, chemie a degradace skla.
7. Chemické složení a vlastnosti vápenných pojiv, sádry a hydraulických pojiv, degradační procesy, opatření proti degradačním procesům.
8. Elektrochemické vlastnosti kovů, elektrolýza, kovy a koroze kovů.
9. Složení a obecné vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita.
10. Polymerní materiály využívané ve stavebnictví – struktura, vlastnosti, použití.
11. Charakteristika složení vod, chemické rovnováhy ve vodách, pH, vápenato-uhličitanová rovnováha.
12. Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy.
13. Základní ekotoxikologické pojmy, prioritní polutanty v prostředí.

Prerekvizity

základní stavba atomů, periodická soustava prvků, základní chemické zákony, anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura. 2. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby. 3. Skupenské stavy látek, chování kapalin na fázovém rozhraní, plyny, tuhé látky. 4. Chemická kinetika, reakční rychlost, katalýza, termochemie, chemické rovnováhy. 5. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, povrchově aktivní látky. 6. Křemík a jeho sloučeniny, chemie a degradace skla. 7. Chemické složení a vlastnosti vápenných pojiv, sádry a hydraulických pojiv, degradační procesy, opatření proti degradačním procesům. 8. Elektrochemické vlastnosti kovů, elektrolýza, kovy a koroze kovů. 9. Složení a obecné vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita. 10. Polymerní materiály využívané ve stavebnictví – struktura, vlastnosti, použití. 11. Charakteristika složení vod, chemické rovnováhy ve vodách, pH, vápenato-uhličitanová rovnováha. 12. Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy. 13. Základní ekotoxikologické pojmy, prioritní polutanty v prostředí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní informace ke cvičení, bezpečnost práce. 2. Základní stechoimetrické výpočty. Názvosloví anorganických sloučenin. 3. Kyseliny a zásady. 4. Neutralizace a hydrolýza solí. 5. Oxidace a redukce. 6. Vápno, sádra. 7. Cementy a další stavební materiály. 8. Příprava a ředění roztoků. Výpočty z chemických rovnic. 9. Kovy. 10. Složení vody. 11. Tvrdost vody a její odstraňování. 12. Ekotoxikologické testy a jejich hodnocení. 13. Zápočtový test.