Organizační struktura

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Odborné zaměření

  • Řešení problematiky spojené s návrhem a posuzováním moderních efektivních železničních konstrukcí a staveb v souvislosti se zvyšováním rychlosti vlaků.
  • Projektování železničních konstrukcí a staveb, železničních stanic-dopraven a stanovišť. Modernizace a optimalizace železničních tratí.
  • Stabilita a spolehlivost železničního svršku a spodku.
  • Dynamika železničních konstrukcí
  • Monitoring a diagnostika kolejových drah
  • Měření a analýza akusticko-vibračních parametrů drážních konstrukcí
  • Geografické informační systémy