Organizační struktura

Ústav vodního hospodářství krajiny

Odborné zaměření

  • oběh vody v přírodě
  • vodní systémy krajiny
  • vodní hospodářství krajiny
  • hydromeliorace
  • ochrana jakosti povrchových a podzemních vod
  • ochrana a tvorba krajiny a životního prostředí, ekologické inženýrství