Organizační struktura

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Odborné zaměření

  • Technologické postupy stavební výroby
  • Technologické postupy rekonstrukcí staveb
  • Záchovná péče a údržba staveb
  • Mechanizace stavebních procesů
  • Příprava a realizace staveb
  • Automatizace přípravy řízení STP