Organizační struktura

Průmyslová rada

Kontaktní údaje

Veveří 331/95
602 00 Brno

Externí členové

Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger, s.r.o.

Ing. Pavel Čada, Ph.D.

EG. D, a. s.

Ing. Radek Černý

Výzkumný ústav stavebních hmot a.s.

Mgr. David Fiala

ŘSD ČR

MVDr. Václav Gargulák

Povodí Moravy, s. p.

Ing. Lubomír Gloc

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

ŘSD ČR

Ing. Radomír Havlíček

Správa železnic

Ing. Jan Hobža

SPŠ stavební Brno

Ing. Michal Holák

PREFA Brno, a. s.

Ing. Eduard Hrouzek

IMOS Brno, a. s.

Ing. David Chládek

CTPark Brno

Ing. Karel Chuděj

Českomoravský cement, a. s.

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA

INFRAM a.s.

Ing. Jakub Kaloč

MATRIX, a.s.

Ing. arch. Radoslav Kobza

Arch.Design

Ing. Roman Kocúrek

OHLA ŽS, a.s.

Ing. Pavel Krejčí

KOMFORT, a. s.

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

SUDOP Praha a.s.

Ing. Pavel Kutálek

AQUATIS, a. s.

Ing. Vít Kutnar

DEK, a.s.

Mgr. Martin Maleček

Jihomoravský kraj

Ing. Zdeněk Mička

Metrostav, a. s.

Ing. Tomáš Nossek

IDPS s.r.o.

Ing. Jarmila Novotná

SIKA CZ s.r.o.

Ing. Jiří Pech

PKV BUILD s.r.o.

Mgr. Robert Pergl

Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.

Ing. Jan Polický

ESOX, s.r.o.

Ing. Oliver Pospíšil

Magistrát města Brna

Ing. Miroslav Procházka

Technický a zkušební ústav stavební Brno

Ing. Jan Salaj

ŽPSV, s.r.o.

Ing. Marek Smolka, MBA

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Václav Stehno

THIERRA a.s.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

KELLER-speciální základní, spol. s r.o.

Ing. Gabriela Šoukalová

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Ing. Ludvík Šumbera

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Jiří Tesař

Subterra a.s.

prof. Ing. Karel Tuza, CSc.

A PLUS Brno, a. s.

Ing. Přemysl Veselý

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s. r. o.

Ing. Pavel Weisz

K4 a.s.