Pedagogické rady bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Rada BSP Stavební inženýrství (se stud. specializacemi) a BSP Stavební inženýrství (se stud. obory)