Ing.

Vojtěch Bartoň

SZK – tech.-hosp. pracov.


176012@vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Metodika zkoušení cihelného zdiva při obnově památek. Sledování kvality zdících prvků (CPP) nedestruktivními metodami.