Ing.

Vojtěch Bartoň

SZK – tech.-hosp. pracov.

+420 605 991 460
176012@vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 176012
Fakultní účet barton.v
E-mail 176012@vutbr.cz
barton.vojtech12@seznam.cz
Telefon +420 605 991 460
Místnost E219 Veveří 331/95, 602 00 Brno